Tloušťkoměr MG 401w

Přesný tloušťkoměr MG-401w precizně měří tloušťku nemagnetického nátěru na kovových podkladech.

 • Byl vyvinut pro precizní měření nemagnetického nátěru na kovových površích
 • MG-401 je užíván pro měření lakových vrstev, izolačních nátěrů nebo pro určení tloušťky plastické fólie ležící na oceli
 • Výsledek měření je zobrazený v μm nebo tisícinách palců(1/1000 palec)
 • Vysokou přesnost měření zajišťuje velmi precizní 16 bodová tovární kalibrace
 • Pro neobvyklé tloušťky izolační vrstvy je možné 3 bodové kalibrování uživatelem na volně vybrané tloušťce
 • Možnost uchování 3 charakteristik pro uživatelské kalibrování v paměti přístroje
 • Poplachová funkce, která umožní po uložení maximálních a minimálních hodnot signalizaci jejich překročení na displeji
 • Vestavěné hodiny s datem
 • Vnitřní datalogger umožní zaznamenat až 240 měření s časem a datem
 • Funkce nalezení maximální, minimální a průměrné hodnoty výsledků měření, uložených v paměti přístroje
 • Uchování charakteristik, kalibračních dat a naměřených výsledků je v energeticky nezávislé paměti
 • Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní nebo připojení standardní tiskárny
 • Napájení baterií nebo 12V adaptérem
 • Záruka 24 měsíců

Fotogalerie

Ing. Michaela Pospíšilová

Pavel Medvec

Radana Brábníková

Renáta Sabolová