Ultrazvukový digitální tloušťkoměr Elcometer PTG 8

Ultrazvukový přístroj Elcometer PTG 8 je špičkou ve své kategorii. Má vysokou přesnost měření, umožňuje ukládání dat do paměti přístroje, je možné ho použít i v těch nejtěžších provozních podmínkách.

Vlastnosti PTG8

 • režimy měření Interface Echo (I-E), Echo-Echo ThruPaintTM (E-E) & Měření na plastech (PLAS)
 • rozsah měření od 0,15 mm do 25,40 mm
 • možnosti kalibrace: dvoubodová, jednobodová, výběr materiálu, tovární
 • tři uživatelsky nastavitelné možnosti kalibrace uložené do paměti
 • uživatelsky nastavitelná frekvence měření: 4, 8 nebo 16 měření za vteřinu
 • uživatelsky nastavitelné rozlišení měření: 0,1 mm nebo 0,01 mm
 • režim scan
 • měření, vybrané statistiky, sloupcový graf a vývojový graf, B-Scan, diferenciální režim
 • paměť přístroje: až 100 000 měření lze uložit až do 1000 souborů sekvenčního nebo mřížkového typu
 • uživatelsky nastavitelné horní a dolní mezní hodnoty se zvukovou a vizuální signalizací prošel/neprošel
 • výstup dat přes USB a Bluetooth® do softwaru ElcoMaster® nebo aplikací ElcoMaster® Mobile Apps


Displej lze uživatelsky přizpůsobit, zobrazit lze měření, statistiky, sloupcový graf spolu s nejvyšší (Hi), nejnižší (Lo) nebo průměrnou (x) hodnotou měření nebo vývojový graf posledních 20 měření.

V režimu scan jsou měření na velkých plochách zaznamenávána při frekvenci 16 Hz (tzn. 16 měření za vteřinu). Po odejmutí sondy z povrchu se zobrazí průměrná, nejvyšší a nejnižší naměřená hodnota.

Přístroj PTG8 je také vybaven možností uložit do paměti přístroje až tři kalibrace. Po jejím uložení lze vybrat paměť kalibrace, aniž by bylo nutné přístroj znovu kalibrovat. Je tedy ideální volbou pro uživatele, kteří často měří různé materiály nebo tloušťky.V přístroji PTG8 lze nastavit také horní a dolní mezní hodnoty se zvukovou a vizuální signalizací prošel/neprošel. Hodnoty lze nastavit jak pro jednotlivá měření, tak pro celý soubor. Pokud je naměřená hodnota mimo nastavené limity, hodnota a symbol mezních hodnot zčervenají, červená LED kontrolka začne blikat a ozve se zvukové upozornění.

Přístroj PTG8 je navíc vybaven diferenciálním režimem. Po zadání uživatelsky nastavitelné nominální hodnoty tloušťky bude přístroj naměřené hodnoty zobrazovat spolu s odchylkou od této nominální hodnoty, a okamžitě tak identifikovat místa, jejichž tloušťka je nižší či vyšší než předpokládaná.

Fotogalerie

Videa