Ultrazvukový digitální tloušťkoměr Elcometer MTG 8

Ultrazvukový tloušťkoměr MTG 8 je špičkový přístroj této řady pro měření tloušťky a rychlosti zvuku na jakémkoliv materiálu. Do paměti přístroje je možné uložit až 3 kalibrace.

řístroj MTG8 je špičkou v této řadě, vybavený všemi funkcemi nezbytnými pro měření tloušťky a rychlosti zvuku na prakticky jakémkoliv materiálu, vhodný pro širokou škálu použití.

Vlastnosti MTG8

  • režimy měření Pulsed-Echo (P-E), Echo-Echo ThruPaintTM (E-E) a režim měření ryclosti ultrazvuku v materiálu (VM)
  • možnosti kalibrace: jednobodová, dvoubodová, na známou rychlost ultrazvuku v materiálu a tovární
  • uložení tří uživatelsky programovatelných kalibrací do paměti
  • volitelná opaklovatelnost měření: 4, 8 nebo 16 měření za vteřinu
  • volitelné rozlišení měření: 0,1 mm nebo 0,01 mm
  • režim scan
  • měření, vybrané statistiky, sloupcový graf a trendový graf, B-Scan a diferenciální režim
  • paměť přístroje: až 100 000 měření lze uložit až do 1000 souborů sekvenčního nebo mřížkového typu
  • uživatelsky nastavitelné horní a dolní mezní hodnoty se zvukovou a vizuální signalizací prošel/neprošel
  • výstup dat přes USB a Bluetooth® do softwaru ElcoMasterTM nebo aplikací ElcoMasterTM Mobile Apps

Přístroj MTG8 je navíc vybaven diferenciálním režimem. Po zadání uživatelsky nastavitelné nominální hodnoty tloušťky bude přístroj naměřené hodnoty zobrazovat spolu s odchylkou od této nominální hodnoty, a okamžitě tak identifikovat místa, jejichž tloušťka je nižší či vyšší než předpokládaná.

MTG8 je také jediný přístroj v řadě, který nabízí B-scan, časové průřezové 2D grafické zobrazení testovaného materiálu, ideální pro analýzu relativní hloubky. Přiblížení měření B-Scan lze nastavit automaticky, nebo uživatelem s důrazem na konkrétní oblasti zájmu.

Fotogalerie

Videa