Ultrazvukové měření pnutí ve šroubu Elcometer BG 80

Elcometer BG 80 je přístroj pro ultrazvukové měření pnutí ve šroubu. Je to velmi přesný přístroj měřící protažení, zatížení, napětí a procento deformace utahovaného šroubu.

Základní vlastnosti

  • široké možnosti měření a zobrazení: protažení, zatížení, napětí a % deformace, RF, Rectified, velké číslice s označením mezí
  • přístroj BG80TDL má teplotní kompenzaci pro vyrovnání nepřesností způsobených změnami teploty
  • možnost ukládání dat: až 8000 naměřených hodnot a vln 
  • funkce Auto Set automaticky optimalizuje měření a přizpůsobí displej
  • funkce upozornění na překročení tolerančních mezí (Hi/Lo Alarm tolerance limits) komunikuje s datovým rozhraním

Technická specifikace

  Popis
Režim měření PE & PE s bránou

Rychlost měření:

  • manuální režim
  • režim scan

 

4 měření / sekunda

8 měření / sekunda

Rozsah měření 254 - 1370 mm
Přesnost měření ±0,0001mm
Rozlišení 0,0001mm
Rozsah kalibrace rychlostí 1250 - 10,000m/s
Záznam dat 8000 hodnot
Možnosti kalibrace fixní, jedno- a dvoubodová
Typ sondy jednoměničová
Frekvenčný rozsah sondy 1 - 10 MHz
Korekce V-dráhy automatická

Pro podrobnější informace se podívejte do přiloženého technického listu.

 

 

Fotogalerie